ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Pokyny k registraci

Pokyny k Zápisu dětí do 1. třídy

Děkujeme, že jste si pro místo základního vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. 

 

Postupujte nadále podle pokynů v tomto dokumentu.

1. V záložce Zápis do 1. třídy si vyberte odkaz místa pro elektronickou registraci Vašeho dítěte, místo ve kterém se Vaše dítě bude vzdělávat.

ZŠ Rapotín         ZŠ Sobotín

2. Po rozkliknutí odkazu k registraci zadejte ve formuláři požadované informace a vyberte místo a čas registrace samotného zápisu a registraci odešlete.

3. Po odeslání registrace Vám na uvedený emailový kontakt bude zaslán email s informacemi k samotnému zápisu a s požadovanými přílohami k vyplnění. Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit i Žádost o OŠD.

4. Požadované přílohy vyplňte a vytištěné osobně přineste na zápis dle místa a času Vaší registrace, nezapomeňte s sebou rodný list zapisovaného dítěte a Váš občanský průkaz. Požadované dokumenty je možné také poslat datovou schránkou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem na adresu školy:  martin.gronych@skolydesna.cz

5. Přímo na místě bude provedena kontrola údajů a bude doplněna Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání a následně podepsána zákonným zástupcem dítěte. S Vaším dítětem bude proveden v tuto dobu motivační rozhovor.

6. Po ukončení správního řízení bude hromadné Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 zveřejněno na webových stránkách školy a na informační desce. Zveřejněna budou pouze registrační čísla žáků, které jim budou přiřazena již při samotné registraci k zápisu. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijetí bude 30.4.2023.

7. Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba v den zápisu doložit k Žádosti o odklad školní docházky také 2 doporučení – ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře. Rozhodnutí o OŠD bude poté zasláno na adresu zákonných zástupců dítěte.

8. Seznamte se i s dalšími odkazy v záložce Zápis do 1.třídy

- Kritéria přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do ZŠ a MŠ Údolí Desné

- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

- Seznam školních potřeb

Pokud se z důvodu izolace či nařízené karantény nebudete moci osobně dostavit k formální části zápisu, lze dohodnout individuální termín  na emailové adrese: martina.galbava@skolydesna.cz, popřípadě na telefonním čísle 770 194 130. Nejpozději však do 30.4.2023

V případě dotazů lze volat na tel: 770 194 130 – Mgr. Martina Galbavá, ZŘŠ pro 1. stupeň