ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Kritéria pro přijetí

 

 

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné

Šumperská 775, 788 14 Rapotín

IČ: 71 340 874   DIČ: CZ 71 340 874    tel.: 583 550 130

 

                KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

                                                        PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Údolí Desné stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřské školy:

 

MŠ Petrov nad Desnou 171 - Sluníčko

MŠ Petrov nad Desnou  87 - Beruška

MŠ Rapotín 556 - Skleněnka

 

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

 

1 rok

1

2 roky

2

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obcích svazkové školy – Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Vernířovice, Rejchartice

3

Trvalý pobyt v obcích SOÚD * – Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Vikýřovice

1

Věk dítěte

Dosažení věku 5 let a více

5

Dosažení věku dítěte 4 let

 

4

Dosažení věku dítěte 3 let

 

3

 

Dosažení věku 2 let  

 

1

Dítě s celodenní docházkou

1

 

 

 

* SOÚD – SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ

 

III.

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

lV.

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V případě nedostatečné kapacity mateřské školy – pokud děti dosáhnou stejného počtu bodů (např. stejné datum narození) bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem. V případě naplnění kapacity mateřské školy, kde byla podána žádost o přijetí, mohou být děti přijaty do jiné mateřské školy ZŠ a MŠ Údolí Desné, což není důvodem pro odvolání. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

Poznámky ke kritériím:

 

  • děti, které nejpozději od 31.8.2023 dovrší věk 5let, jsou přijímány přednostně, pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
  • děti, které nejpozději od 31.8.2023 dovrší věk 4 let, a které mají trvalý pobyt v obcích svazkové školy nebo v obcích SOÚD
  • děti, které nejpozději od 31.8.2023 dovrší věk 3 let, a které mají trvalý pobyt v obcích svazkové školy nebo v obcích SOÚD
  • děti mladší 3 let, které dovrší 3 let během školního roku 2023/2024, a které mají trvalý pobyt v obcích svazkové školy nebo v obcích SOÚD. Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a připravenosti dítěte pro samotný pobyt v mateřské škole. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok § 34 ods. 1 školského zákona
  • cizinci – u cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu. Toto platí i u osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, popřípadě kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR.

 

 

V Rapotíně dne: 23.2.2023

 

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Krmelová, DiS., zástupkyně ředitele školy pro MŠ

                                                                                         

Schválil: Mgr. Martin Gronych, ředitel ZŠ a MŠ Údolí Desné

                 

 

                                                                                               

 

 

 

 

Mateřská škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
polojasno -5 °C -13 °C
úterý 5. 12. zataženo -2/-12 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/0 °C