ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Připravované akce

                                       

                                 AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2023                    

   6. 1.      Vycházka ke krmelci –opožděná nadílka pro zvířátka, dopoledne.

  11.1.     SEVEROMORAVSKÉ DIVADLO ŠUMPERK– KRKONOŠSKÁ POHÁDKA.

                                               Odjezd autobusem v 9.15 hod.

                        DĚKUJEME ZA SPONZORSKÝ DAR PANÍ JAKUBOVÉ.

  17. 1.      BESEDA S MYSLIVCEM  panem Šiklem . Zkušený lesník s dětmi pobeseduje o                                     životě lesní zvěře a o její ochraně.  Začátek v 8.30 hod. 

  30.1.    Zážitkové odpoledne pro děti a rodiče – začátek v 16.00 hod.