ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Co by mělo dítě zvládnout

Co by mělo umět tříleté dítě při nástupu do mateřské školy

 

Vážení rodiče,

pomozte svému dítěti, aby jeho první dny v mateřské škole byly co možná nejpříjemnější. Podpořte jeho sebevědomí tím, že jej naučíte samostatnosti v maximální možné míře, přiměřené jeho věku. Je tedy ke prospěchu dětí, aby před nástupem do kolektivu zvládly některé základní dovednosti:

 • Obléknout se a svléknout s mírnou dopomocí.
 • Obout a vyzout boty, papuče s dopomocí.
 • Poznat si svoje oblečení, obuv.
 • Poznat si svoji značku, na které má uložené své věci, v umývárně svůj ručník.
 • Umýt si ruce, umět se utřít.
 • Používat toaletu, používat toaletní papír s dopomocí.
 • Samostatně jíst, pít z hrnečku.
 • Uklízet po sobě hračky, své věci.
 • Zvládat základní komunikační dovednosti přiměřeně k věku          (řeč, výslovnost).
 • Pozdravit, poprosit, poděkovat.
 • Reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno.
 • Umět být chvíli sám bez svých blízkých.
 • Ujít kratší vzdálenost.