ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Pokyny k registraci

 

Pokyny k zápisu dětí do svazkových mateřských škol

Milí rodiče, děkujeme, že jste si vybrali jednu z našich mateřských škol. Bohužel v současné době není možná přítomnost dětí u zápisu.

Postupujte prosím podle pokynů v tomto dokumentu.

1. V záložce Zápis do MŠ si vyberte odkaz místa pro elektronickou registraci Vašeho dítěte do Vámi vybrané mateřské školy.

 

MŠ Skleněnka                                   MŠ Beruška                                       MŠ Sluníčko

            Rapotín 556                             Petrov nad Desnou 87                  Petrov nad Desnou 171

 

2. Po rozkliknutí odkazu k registraci zadejte ve formuláři požadované informace a vyberte místo a čas registrace samotného zápisu a registraci odešlete.

3. Po odeslání registrace Vám na uvedený emailový kontakt bude zaslán email s informacemi k samotnému zápisu a s požadovanými přílohami k vyplnění.

4. Požadované přílohy vyplňte a vytištěné osobně přineste na zápis dle místa a času Vaší registrace. Pokud nebudete moci se osobně k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky individuální schůzku.

5. Přímo na místě bude provedena kontrola všech dokumentů. Případně doplníme chybějící údaje na Žádosti zákonných zástupců o přijetí k předškolnímu vzdělávání a podpisy zákonných zástupců.

6. Po ukončení správního řízení bude hromadné Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 zveřejněno na webových stránkách mateřských škol a na informační tabuli či dveřích mateřských škol. Zveřejněna budou pouze registrační čísla dětí, která jim budou přiřazena již při samotné registraci k zápisu. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijetí bude 19.5.2021.

7. Termín zápisu do mateřských škol je 4.5.2021 od 13.00 - 16.00 hodin. Dostavte se, prosím, v tomto termínu do MŠ, do které jste dítě přihlásili k zápisu. Pokud nemáte možnost si dané formuláře vytisknout, je možné si je vyzvednout po telefonické domluvě v dané mateřské škole (telefonní čísla naleznete na webových stránkách mateřských škol).

S sebou si vezměte:

  • Váš občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení lékaře o očkování dítěte (dokument je ke stažení v záložce - Zápis do MŠ)
  • Vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

8. Seznamte se i s dalšími odkazy v záložce Zápis do MŠ

- Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Údolí Desné

- Desatero pro rodiče

- Co potřebují děti do MŠ

- Dokumenty ke stažení

 

V případě dotazů lze volat na tel: 774 401 712 – Mgr. Ivana Hudcová, ZŘŠ pro MŠ