ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové vzdělávání

LogoNázev projektu:           Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové vzdělávání

Reg. č. projektu:          CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004953

Operační program:     Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 57:                  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - SC 2.4

 

 Projekt „Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004953 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Hlavním cílem je modernizace výuky a zvýšení kvality její infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání realizovaného prostřednictvím základní školy. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny přírodovědné a robotické. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

Celkové způsobilé výdaje: 4 986 375,91 Kč