ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Modernizace učeben

LogoNázev projektu:          Modernizace učeben na ZŠ a MŠ Údolí Desné

Reg. č. projektu:          CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003925

Operační program:     Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 47:                  INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

 

Cílem projektu je modernizovaná učebna informatiky, která umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Součástí výstupů projektu bude také vnitřní konektivita všech školních budov a výsadba okrasné zeleně na zahradě ZŠ, která zvelebí okolí školy.

Celkové způsobilé výdaje: 3 103 308,23 Kč

 

Aktivity v projektu v době udržitelnosti:

V prvním sledovacím období 2019-2020 a také ve druhém sledovacím období 2020-2021 nebylo možné organizovat žádné aktivity z důvodu  opatření souvisejících s pandemií covid-19.

V období 2021-2022 jsme v rámci spolupráce s ostatními školami uspořádali 4 x setkání, zaměřené na 3D modelování a seznámení s 3D tiskem. 47 - spoluprace aktualita.pdf (416.99 kB) Také jsme uspořádali 3 společná setkání.  První na téma Libre Office, druhé na téma ScatchBook a třetí se zaměřilo na počítačovou bezpečnost. 47 - spoluprace aktualita 2.pdf (424.59 kB)

foto1   foto2   foto3   foto4