ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Školní klub

Nabídka zájmových kroužků školního klubu pro školní rok 2023/2024

ZŠ a MŠ Údolí Desné, 2. stupeň

kroužky


  • přihláška do ŠK je závazná na celý školní rok,
  • činnost ŠK je podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v §11 a §13 zpoplatněna jednorázovým paušálním
    poplatkem 250,- Kč za každé pololetí (bez ohledu na počet kroužků, které žák navštěvuje), 
     
    Tento poplatek je třeba uhradit do 14. října 2023 za první pololetí (září až leden) a do 15. února 2024 za druhé pololetí (únor až červen).
  • činnost zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023 bude zahájena od pondělí 18. 9. 2023