ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Školní klub

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022


 • přihláška do ŠK je závazná na celý školní rok,
 • činnost ŠK je podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v §11 a §13 zpoplatněna jednorázovým paušálním
  poplatkem 250,- Kč za každé pololetí (bez ohledu na počet kroužků, které žák navštěvuje),
 • tento poplatek je třeba uhradit do 12. listopadu 2021 za první pololetí (září až leden), s výjimkou žáků, kteří v loňském školním
  roce uhradili poplatek za kroužek, jenž nebyl z důvodu Covid – 19 realizován 
  do 15. února 2022 za druhé pololetí (únor až červen).

  Doplňující informace:
 • činnost zájmových kroužků bude zahájena od 4. 10. 2021
 • v případě malého zájmu nebude kroužek otevřen.