ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Zájmové kroužky

Název kroužku

Vedoucí

Doba konání

 

Tvořivá dílna

     (1. a 2. roč.), (3. – 5. roč.)

 

Mgr. Ivana Dohnalová

pondělí 13.00 – 14.00

Florbal

                (3. – 5. roč.)

 

Mgr. Miloslav Svatoň

úterý 13.15 – 14.15

Deskové a jiné hry

                (3. – 5. roč.)

 

Mgr. Marcela Navrátilová

středa 13.00 – 14.00

Čtenářský a recitační kroužek

                 (2. – 5. roč.)

 

Petra Klíčová

středa 13.00 – 14.00

Sportovní hry

 

p. Zaoralová

pátek 15.00 – 16.00

 

 

Stolní tenis

 

p. Kobza

pátek 16.00 – 17.00