ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Zájmové kroužky

Název kroužku

(ročník)

Vedoucí

Doba konání

Tvořivá dílna, keramika

(3. - 5.)

Mgr. Ivana Cinková

pondělí 13.00 – 14.00

Deskové a jiné hry

(1. - 5.)

Kamila Kubínová

pondělí 13.00 – 14.00

Florbal

(3. - 5.)

Mgr. Miloslav Svatoň

úterý 13.15- 14.15

Čtenářský a recitační kroužek

(3. – 5.)

Petra Klíčová

 

středa 13.00 – 14.00

Keramika

(1. – 2.)

Mgr. Miroslava Buryšková

čtvrtek 12.15 – 13.15