ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Přijímací řízení 2022

Atlas středních škol v Olomouckém kraji (2022/2023) 


Důležité informace pro žáky 9. tříd:

⇒ Základní informace

Průvodce devítkou 2022-2023  - praktická brožura pro rodiče letošních deváťáků 
                                                                  i deváťáky samotné.
Důležitá data a čísla pro žáky 9. tříd
Školy středního vzdělávání se sportovním zaměřením -  šk. rok 2023/2024

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia 
    2023/2024

Přijímací řízení 2022/23  – podrobnější informace o přijímacím řízení

Informace o přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Průvodce vyplněním přihlášky  – základní informace ke správnému vyplnění a podání
                                       přihlášky ke vzdělání ve střední škole v oborech s maturitní zkouškou

⇒ Informační letáky škol a dny otevřených dveří

 Střední lesnická škola Hranice